سایت سینما-تئاتر | cinema-theatre.com


سینما ماشین ورزشگاه تختی

تلفن : ۰۹۹۰۶۱۰۵۰۱۴ - ۰۹۱۲۳۶۱۶۸۲۵
نشانی سینما : تهران - ابتدای بزرگراه بسیج - بلوار هجرت - مجموعه ورزشی تختی


برنامه سینماهای تهرانخوب، بد، جلف 2: ارتش سری
خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
عطر داغ
عطر داغ
یادم تو را فراموش
یادم تو را فراموش
جهان با من برقص!
جهان با من برقص!
مطرب
مطرب
نهنگ عنبر
نهنگ عنبر
ابد و یک روز
ابد و یک روز
جدایی نادر از سیمین
جدایی نادر از سیمین