سایت سینما-تئاتر | cinema-theatre.com


سینما پامچال

تلفن : ۳۳۸۷۸۲۸۳ - ۳۳۴۵۱۰۰۰
نشانی سینما : تهران - منطقه 15 - مشیریه - پارک پامچال - خانه فرهنگ پامچال


برنامه سینماهای تهرانخوب، بد، جلف 2: ارتش سری
خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
عطر داغ
عطر داغ
یادم تو را فراموش
یادم تو را فراموش
جهان با من برقص!
جهان با من برقص!