سایت سینما-تئاتر | cinema-theatre.com


سینما شهدای هویزه

تلفن : ۵۵۰۱۱۹۷۷ ، ۵۵۰۳۵۴۰۰
نشانی سینما : تهران - منطقه 16 - رجایی - خیابان طباطبایی - پلاپ 91


برنامه سینماهای تهرانخوب، بد، جلف 2: ارتش سری
خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
عطر داغ
عطر داغ
یادم تو را فراموش
یادم تو را فراموش
جهان با من برقص!
جهان با من برقص!
مطرب
مطرب
نهنگ عنبر
نهنگ عنبر
ابد و یک روز
ابد و یک روز
جدایی نادر از سیمین
جدایی نادر از سیمین