سایت سینما-تئاتر | cinema-theatre.com


سینما پیوند

تلفن : ۳۳۷۰۴۰۴۰
نشانی سینما : تهران - منطقه 15 - خاوران - نرسیده به میدان خراسان - جنب پمپ بنزین


برنامه سینماهای تهرانشنای پروانه
شنای پروانه
خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
عطر داغ
عطر داغ
یادم تو را فراموش
یادم تو را فراموش
چهل و هفت
چهل و هفت
تیغ و ترمه
تیغ و ترمه
سراسر شب
سراسر شب
جهان با من برقص!
جهان با من برقص!