سینما شهدای هویزه

تلفن : ۵۵۰۱۱۹۷۷ ، ۵۵۰۳۵۴۰۰
نشانی سینما : تهران - منطقه 16 - رجایی - خیابان طباطبایی - پلاپ 91


به اشتراک گذاری، ایمیل و چاپ:
share share share share share share Print


سایت سینما-تئاتر - استفاده از مطالب سایت، با درج لینک آزاد است.